Machiavelli over de mooiste uren van zijn dag
"Maar 's avonds keer ik terug naar huis en ga ik mijn studeervertrek binnen. Bij de deur ontdoe ik me van mijn kleren van alledag die vol modder en smurrie zitten, en ik steek me in een koninklijk en rijk gewaad. En als ik me zo dan passend heb aangekleed, treed ik binnen in de gemeenschap van grote mannen uit de Oudheid, door wie ik liefdevol ontvangen word en bij wie ik het voedsel tot me neem dat in feite het enige voedsel is waarvoor ik op de wereld ben gekomen. Ik schaam me dan niet om met hen te spreken en naar het motief van hun daden te vragen. En in hun goedwillendheid geven zij mij antwoord."

Machiavelli, brief aan Francesco Vettori van 10 december 1513 ||Bron
Valoriet in gesprek met grote denkers
Het studeervertrek van Valoriet, zijn studiolo, is klein. De gesprekken zijn nog maar net begonnen. De gasten zijn nog verwikkeld in een geanimeerde kennismaking. Luister!